Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

12 Kwaliteitsnormen

12.5 Aantal MK (monitornorm)

Tabel 12. Realisatie norm meervoudige kamer 2013-2016

 Realisatie 2013 Realisatie 2014 Realisatie 2015 Realisatie 2016 Norm
Rechtbanken      
MK straf14%15%14%15%15%
MK civiel handel10%8%8%8%10%
MK civiel familie1%2%2%2%3%
MK bestuur algemeen9%11%10%12%10%
MK vreemdelingenkamer2%3%3%3%5%
MK belasting rijk29%28%29%25%25%
Hoven      
MK straf92%91%89%93%85%
MK belasting92%90%92%95%90%

Rechters en raadsheren moeten de ruimte hebben om een zaak meervoudig (met drie personen) af te doen. Dit bevordert de juridische kwaliteit van een uitspraak. Voorkomen moet worden dat zaken die geschikt zijn voor meervoudig afdoen, uit efficiencyoverwegingen enkelvoudig worden afgedaan. Om deze reden zijn per rechtsgebied streefpercentages afgesproken voor meervoudige afdoening. De streefpercentages voor MK civiel handel, civiel familie en vreemdelingenkamer van de rechtbanken worden (net) niet gehaald. Een oorzaak hiervoor is dat in deze rechtsgebieden relatief weinig zaken zich lenen voor meervoudige behandeling. De andere streefnormen worden gehaald.