Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

13 Doorlooptijden

13.6 Doorlooptijden bestuursrecht

Bij de rechtbanken is de behandeling van vreemdelingenzaken (bodemzaken) in 2016 korter geworden, zo blijkt uit tabel 17. Daartegenover is de duur van belastingzaken bij de rechtbanken opgelopen8. De voorlopige voorzieningen en de vreemdelingen­zaken voldeden aan de duurnormering. De duur van belastingzaken bij de gerechts­hoven nam in 2016 duidelijk af en is daarmee dichter bij de normering gekomen.

Tabel 17. Doorlooptijden bestuursrecht rechtbanken en hoven 2013-2016

   realisatie    
 Norm  2013 2014 2015 2016
Bestuursrechtelijke zaken rechtbanken       
Reguliere bestuurszaken, bodemzaken - norm 190% ≤ 1 jaar 84%85%82%83%
Reguliere bestuurszaken, bodemzaken - norm 270% ≤ 9 mnd. 68%70%68%68%
Voorlopige voorzieningen bestuur regulier90% ≤ 3 mnd. 95%95%95%97%
Vreemdelingenzaken, bodemzaken90% ≤ 9 mnd. 81%88%84%90%
Belastingzaken lokaal, bodemzaken90% ≤ 9 mnd. 62%62%55%30%
Rijksbelastingzaken, bodemzaken - norm 190% ≤ 18 mnd. 86%76%74%79%
Rijksbelastingzaken, bodemzaken - norm 270% ≤ 1 jaar 67%60%59%56%
       
Belastingzaken hoven       
Belastingzaken - norm 190% ≤ 18 mnd. 76%75%78%85%
Belastingzaken - norm 270% ≤ 1 jaar 44%53%51%67%

De CRvB en het CBb kennen geen duurnormeringen. Bij de CRvB en het CBb worden de doorlooptijden weergegeven in het gemiddelde aantal weken dat een zaak duurt (zie tabel 18). De gemiddelde duur van zaken bij het CBb nam in 2015 en 2016 af met 6 procent, van 59 naar 56 weken. De gemiddelde duur van bodemzaken kwam in 2016 uit op 77 weken, waar dat 84 weken was: een verkorting met 9 procent.

De gemiddelde duur van rechtszaken bij de CRvB is in 2016 ongeveer gelijk gebleven aan 2015. Gemiddeld duurt een bodemzaak er 74 weken en een voorlopige voorziening 11 weken.

Tabel 18. Gemiddelde doorlooptijden van procedures bij CBb en CRvB in weken in 2013-2016

College van Beroep voor het bedrijfsleven 2013 2014 2015 2016
Bodemzaak met (appellabele) uitspraak93938477
Overige afdoening bodemzaak46402829
Voorlopige voorziening4575
Totaal CBb 68 69 59 56
     
Centrale Raad van Beroep     
Bodemzaak met (appellabele) uitspraak80797574
Overige afdoening bodemzaak19312933
Voorlopige voorziening99911
Totaal CRvB 68 68 64 65
 

8 De sterke afname is het gevolg van één cluster van gelijke WOZ-zaken in Oost-Brabant dat buiten de normtijd is afgehandeld.