Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

13 Doorlooptijden

13.3 Doorlooptijden familiezaken

Uit tabel 14 valt op te maken dat de duur van veel familierechtelijke procedures bij de rechtbanken al geruime tijd vrijwel geheel aan de normen voldoet. Alleen bij jeugdbeschermingszaken lukte het niet aan de scherpe normstelling te voldoen: 66 procent van de eerste verzoeken tot ondertoezichtstelling werd binnen drie weken afgedaan en de norm daarvoor is 80 procent.

Tabel 14. Doorlooptijden familiezaken rechtbanken en hoven in 2013-2016

 

   realisatie    
 Norm  2013 2014 2015 2016
Civiel- familiezaken rechtbanken       
Scheidingszaken totaal (exclusief vovo's)95% ≤ 1 jaar 94%93%93%94%
- waarvan op gemeenschappelijk verzoek95% ≤ 2 mnd. 90%90%92%94%
Alimentatiezaken, bijstandsverhaal90% ≤ 1 jaar 93%92%92%93%
Omgang- en gezagzaken85% ≤ 1 jaar 83%83%87%85%
Jeugdbeschermingszaken kinderrechter90% ≤ 3 mnd. 90%90%89%89%
- waarvan eerste verzoeken tot OTS80% ≤ 3 wkn. 72%71%68%66%
       
Civiel - familiezaken gerechtshoven       
Familierekesten90% ≤ 1 jaar 91%92%90%91%
- waarvan Jeugdbeschermingszaken90% ≤ 4 mnd. 85%83%85%77%

De behandeling van familierekesten in hoger beroep voldoet eveneens aan de normering, behalve bij jeugdbeschermingszaken.