Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

13 Doorlooptijden

13.4 Doorlooptijden handelszaken

Uit tabel 15 blijkt dat bij de rechtbanken de duur van verstekzaken, (insolventie)rekesten en faillissementen in 2016 in lichte mate achteruit ging. De duur van dagvaardingszaken met verweer bleef ongeveer gelijk. Alleen de kort gedingen voldeden vrijwel aan de duurnormering dat 95 procent van deze rechtszaken is afgehandeld binnen drie maanden. Weliswaar voldeed de groep dagvaardingszaken met verweer aan de norm van 90 procent binnen 2 jaar, maar deze zaken voldeden net niet aan de norm van 70 procent binnen 1 jaar.

Tabel 15. Doorlooptijden civiel handel rechtbanken en hoven in 2013-2016

   realisatie    
 Norm  2013 2014 2015 2016
Civiel- handelszaken rechtbanken       
Handelszaken met verweer - norm 190% ≤ 2 jaar 81%86%87%89%
Handelszaken met verweer - norm 270% ≤ 1 jaar 55%60%62%65%
Handelszaken zonder verweer (verstek)90% ≤ 6 wkn. 77%79%84%78%
Beëindigde faillissementen90% ≤ 3 jaar 81%79%77%72%
Handelsrekesten (vooral insolventie)90% ≤ 3 mnd. 81%83%80%76%
Kort gedingen / vovo's (inclusief familierecht)95% ≤ 3 mnd. 93%92%92%92%
       
Civiel - handelszaken gerechtshoven       
Handelszaken dagvaardingen - norm 190% ≤ 2 jaar 80%80%81%81%
Handelszaken dagvaardingen - norm 270% ≤ 1 jaar 46%47%48%46%
Insolventierekesten90% ≤ 2 mnd. 31%52%65%46%
Handelsrekesten, niet insolventie90% ≤ 6 mnd. 52%44%46%60%

De duur van de handelsrekesten in hoger beroep verbeterde in 2016 en die van de insolventierekesten ging bij de gerechtshoven achteruit. Geen van de onderscheiden zaakstypen voldeed aan de duurnormering.