Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

13 Doorlooptijden

13.2 Doorlooptijden kantonzaken

Uit tabel 13 blijkt dat de duur van arbeidszaken en Mulderzaken toenam. De overige kantonrechtzaken voldeden (vrijwel) aan de duurnormeringen.

Tabel 13. Doorlooptijden kantonzaken in 2013-2016

   realisatie    
 Norm  2013 2014 2015 2016
Handelszaken met verweer - norm 190% ≤ 1 jaar 94%95%94%94%
Handelszaken met verweer - norm 275% ≤ 6 mnd. 75%77%76%77%
Arbeidsontbindingen op tegenspraak95% ≤ 3 mnd. 96%95%94%86%
Handelsrekesten, niet-arbeidszaken95% ≤ 6 mnd. 87%86%83%87%
Handelszaken zonder verweer (verstek)90% ≤ 6 wkn. 97%98%98%98%
Kort gedingen / vovo's95% ≤ 3 mnd. 97%97%96%95%
Overtredingszaken85% ≤ 1 mnd. 86%87%89%90%
Mulderzaken80% ≤ 3 mnd. 66%63%58%35%