Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

12 Kwaliteitsnormen

12.2 Permanente educatie

Tabel 9. Realisatie norm permanente educatie 2013-2016

 Realisatie 2013 Realisatie 2014 Realisatie 2015 Realisatie 2016 Norm
Rechtbanken     100%
Permanente educatie rechters71%73%76%76% 
Permanente educatie juridisch medewerkers57%61%63%63% 
Hoven     100%
Permanente educatie raadsheren66%67%68%68% 
Permanente educatie juridisch medewerkers60%48%59%60% 
Bijzondere Colleges     100%
Permanente educatie raadsheren72%76%91%68% 
Permanente educatie juridisch medewerkers60%92%86%82% 

De norm voor permanente educatie (PE) waarborgt aandacht en tijd voor het verbreden en verdiepen van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Alle gerechten hebben aandacht voor en investeren in kennisbevordering en in opleiding. Er zijn verschillen tussen gerechten in de realisatie op de norm. De verschillen doen zich met name voor bij de permanente educatie van gerechtsambtenaren. Ten opzichte van 2015 is de gemiddelde realisatie gelijk gebleven, zowel voor rechters als voor juridisch medewerkers.

In 2016 heeft een externe commissie van experts het opleidingsstelsel gevisiteerd. Deze commissie heeft meerdere aanbevelingen gepresenteerd om het systeem van permanente educatie en de uitvoering daarvan te verbeteren. Deze aanbevelingen zijn eind 2016 besproken in de Rechtspraak en monden in het voorjaar van 2017 uit in besluiten over de verbetering van permanente educatie.