Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

10 Productie- en werkvoorraadontwikkeling

10.2 Productie- en werkvoorraadontwikkeling algemeen

Tabel 2 toont de productieontwikkeling per rechtsgebied door de jaren heen.

Tabel 2: productie Rechtspraak in 2010-2016 (aantal zaken afgerond op tientallen)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 groei 2016
Kantonzaken rechtbanken 1.164.530 1.093.110 999.580 1.040.080 1.101.610 1.061.520 973.250 -8%
Handelszaken (incl. arbeidszaken en kort gedingen)661.600609.640545.690506.060488.990466.980451.930-3%
Familiezaken264.770241.760275.540291.880352.640403.240408.8101%
Strafzaken144.240139.55084.43064.99060.56066.51053.150-20%
Mulderzaken (excl. adres onbekend)93.910102.16093.930177.150199.420124.79059.370-52%
         
Civiele zaken (niet-kanton) rechtbanken 289.560 330.550 310.130 310.890 298.450 287.640 279.490 -3%
Handelszaken, insolventies en kort gedingen118.420115.750102.45099.20091.76085.29076.520-10%
Familiezaken*142.770191.330187.380190.130186.290183.870185.3901%
Rekesten aan de voorzieningenrechter28.38023.47020.30021.55020.40018.48017.580-5%
         
Bestuurszaken rechtbanken 120.920 118.510 110.810 109.230 107.590 102.330 106.700 4%
Bestuurszaken46.96047.67044.89047.55049.50051.58049.930-3%
Vreemdelingenzaken50.74043.52040.17035.59029.75025.38029.73017%
Belastingzaken23.22027.33025.75026.10028.35025.37027.0507%
         
Strafzaken (niet-kanton) rechtbanken 195.910 197.000 191.750 190.060 178.480 184.120 174.650 -5%
         
Appelcolleges 67.030 68.980 67.100 67.210 67.340 62.680 65.910 5%
Handelszaken10.94010.85010.23010.74010.2008.8308.8801%
Familiezaken5.7206.4606.2005.5505.1904.7305.0406%
Belastingzaken3.6604.1303.6204.0305.6104.9007.43052%
Strafzaken37.82038.79038.50038.65038.33035.20035.6701%
CRvB + CBb**8.9008.7508.5508.2408.0009.0208.900-1%
         
Totaal Rechtspraak (excl. akten) 1.837.960 1.808.150 1.679.360 1.717.460 1.753.460 1.698.290 1.600.010 -6%
Akten en verklaringen zijn buiten beschouwing gelaten.
* vanaf 2011 inclusief gezamenlijk gezagsverzoeken.
** CRvB -1% en CBb -2%

De totale hoeveelheid afgedane zaken door de Rechtspraak nam in 2016 met 6 procent af, tot 1,6 miljoen zaken. Dit is weliswaar lager dan de productie in 2015, maar ligt wel 1 procent boven het volume van de nieuw aangebrachte zaken.

De werkvoorraden4 van veel zaakstypen zijn dan ook verkleind (zie volgende paragraaf). Alleen binnen het bestuursrecht bij de rechtbanken en het civiele recht bij de hoven liep de werkvoorraad in geringe mate op.

De productie-afname is voor het grootste deel het gevolg van de instroomafname van het aantal gijzelingszaken en handelszaken bij de kantonrechter en de civiele rechter: daarvan werden er veel minder bij de rechter aangebracht.

Het gewogen volume afgehandelde zaken (werklast) is constant gebleven, zoals blijkt uit tabel 3. In het licht van de productieafname in ongewogen aantallen afgehandelde zaken, betekent dit dat de gemiddelde zwaarte van zaken is toegenomen. Relatief lichte (minder bewerkelijke) zaken, zoals gijzelingen, namen af, terwijl relatief zware (meer bewerkelijke) zaken, zoals bestuurszaken en belasting hoger beroepen, juist toenamen.

Tabel 3: productiegroei naar instantie en rechtsgebied 2016 t.o.v. 2015

 Groei zaken % Groei werklast (gewogen)
Rechtbanken-6% -3%
Kantonzaken rechtbanken-8%1%
Civiele zaken (niet-kanton) rechtbanken-3%-7%
Strafzaken (niet-kanton) rechtbanken-5%-7%
Bestuurszaken rechtbanken (incl. belasting- en vreemdelingenzaken)4%7%
   
Appelcolleges5% 11%
Civiele zaken3%1%
Belastingzaken52%69%
Strafzaken1%6%
CRvB-1%0%
CBb-2%-
Totaal-6% 0%
Gemarkeerd zijn de zaaksgroepen, waarbij de zaakssamenstelling substantieel zwaarder werd

4 Werkvoorraad is de voorraad onderhanden werk en zaken die wachten op behandeling; onderscheid is hierin niet aan te brengen.