Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

10 Productie- en werkvoorraadontwikkeling

10.3 Productie- en werkvoorraadontwikkeling naar rechtsgebied

De werkvoorraadontwikkeling varieert ook per rechtsgebied, zoals tabel 4 laat zien.

Tabel 4: werkvoorraadontwikkeling 2015 en 2016 (afgerond op tientallen)

 Instroom aantal 2015 Werk-voorraad eind 2015 Ontwikkeling werkvoorraad 2015  Instroom aantal 2016 Werk-voorraad eind 2016 Ontwikkeling werkvoorraad 2016  
   als % van instroom t.o.v.2014   als % van instroom t.o.v.2015
Rechtbanken         
Civiel 286.008 116.460 -3% -6% 278.969 108.180 -3% -7%
Handelszaken67.81477.980-10%-8%60.40771.320-11%-9%
Familiezaken183.27234.460-1%-4%185.03133.9500%-1%
Beslissing president /civiel algemeen34.9224.0200%2%33.5312.910-3%-28%
         
Bestuur 99.286 46.540 -3% -7% 111.702 51.340 4% 10%
Bestuurszaken50.12224.710-3%-6%48.49123.180-3%-6%
Vreemdelingenzaken23.2315.220-9%-29%30.7606.2303%19%
Belastingzaken25.93316.6101%2%32.45121.93016%32%
         
Strafzaken1) 186.149 67.680 0% 1% 176.950 68.470 0% 1%
         
Kanton 1.037.382 200.520 -2% -8% 946.261 168.210 -3% -16%
Handelszaken457.46938.5200%-4%443.03534.010-1%-12%
Familiezaken402.34897.1301%2%403.16790.440-2%-7%
Beslissing president /civiel algemeen7.877930-1%-4%7.332750-2%-19%
Strafzaken + mulderzaken169.68863.940-11%-22%92.72743.010-23%-33%
         
Gerechtshoven         
Civiel 13.992 11.370 3% 4% 14.420 11.910 4% 5%
-Handelszaken8.9398.5702%2%8.9998.7202%2%
-Familiezaken5.0532.8007%13%5.4213.1907%14%
         
Belastingzaken 5.183 5.170 6% 6% 6.688 4.410 -11% -15%
Strafzaken 36.682 21.400 5% 9% 34.584 20.330 -3% -5%
         
CRvB 8.670 9.940 7% 7% 8.216 10.250 4% 3%
CBb 999 1.030 0% 0% 1.332 1.380 26% 34%
         
Totaal werkvoorraad 1.674.351 480.110 -1,5% -5% 1.579.122 444.480 -2,3% -7%
1) Voorraad ter zitting gebrachte zaken.

Het aantal in 2016 afgehandelde civielrechtelijke zaken (handel en familie) bij de rechtbanken lag boven het instroomvolume, waardoor de werkvoorraad afnam. Die afname van de werkvoorraad bedroeg 3 procent van het instroomvolume.

De kantonrechters hebben 8 procent minder zaken afgedaan dan in 2015, vooral vanwege de teruglopende instroom van overtredingszaken en gijzelingszaken. Voor het grootste deel volgde de kantonproductie de instroomontwikkeling. Als gevolg van de sterke afname van gijzelingszaken, nam de werkvoorraad Mulderzaken sterk af.

Het aantal afgehandelde aan misdrijven gerelateerde procedures bij de rechtbanken nam af met 5 procent. Dit was grotendeels een logisch gevolg van de instroomontwikkeling. De werkvoorraad ter zitting gebrachte misdrijfzaken bleef ongeveer gelijk.

Het aantal door de rechtbanken afgedane zaken op het gebied van het bestuursrecht, was totaal (belastingzaken, vreemdelingenzaken en reguliere bestuursrechtelijke zaken opgeteld) bezien 4 procent hoger dan in 2015. De instroom nam echter veel sterker toe, waardoor de werkvoorraad opliep met 4 procent van het instroomvolume.

Bij vreemdelingenzaken nam het aantal afgehandelde zaken sterk toe met 17 procent, maar lag nog altijd 1.000 zaken lager dan de instroom, zodat de werkvoorraad toch enigszins toenam.

Het aantal door de rechtbanken afgehandelde belastingrechtzaken nam met 7 procent toe, maar ook daar nam de instroom nog sterker toe (met name door een grote WOZ-piek eind 2016), waardoor de werkvoorraad opliep met enkele duizenden zaken, 16 procent van het instroomvolume. De WOZ-piek wordt in 2017 afgedaan. Bij reguliere bestuurszaken was er ondanks de lagere productie toch een afname van de werkvoorraad met 3 procent van het instroomvolume, omdat de instroom nog lager lag.

Bij de gerechtshoven nam het aantal afgedane rechtszaken op alle rechtsgebieden in 2016 toe. Met name bij familiezaken en belastingzaken werden meer zaken afgehandeld. Het aantal afgedane belastingzaken nam bij de hoven in 2016 zeer sterk toe en kwam daarmee ver boven het instroomniveau te liggen, zodat de werkvoorraad met 11 procent (ongeveer 750 zaken) van het instroomvolume afnam. Jaren met voorraadtoename en -afname wisselen elkaar hier af, vanwege enerzijds de volatiele instroom en anderzijds de relatief lange doorlooptijd, die verwerking over de jaargrens heen kan schuiven.

Het aantal afgehandelde familiezaken bij de gerechtshoven nam onvoldoende toe om de instroomgroei te kunnen bijhouden; daardoor nam de werkvoorraad toe.

Bij de hoven wist men in 2016 ondanks de instroomafname wel iets meer strafzaken af te handelen. Daardoor is de werkvoorraad afgenomen, met circa 3 procent van het instroomvolume.

Bij de CRvB liep de werkvoorraad in 2016 met enkele honderden zaken op. Bij het CBb nam de instroom zeer sterk toe, waardoor de werkvoorraad momenteel relatief omvangrijk is. Het CBb heeft in 2017 nadrukkelijke aandacht voor deze grote voorraad.

Tabel 5: de productie ten opzichte van de instroom in 2013-2015 (aantal zaken afgerond op tientallen)

 instroom
2016
productie
2016
productie t.o.v.
instroom 2016
productie t.o.v.
instroom 2015
productie t.o.v.
instroom 2014
Kantonzaken rechtbanken946.260 973.250 103%102% 99%
Handelszaken (incl. arbeidszaken en kort gedingen)450.370451.930100%100%101%
Familiezaken403.170408.810101%100%95%
Strafzaken52.69053.150101%98%100%
Mulderzaken (excl. adres onbekend)40.04059.370148%122%103%
      
Civiele zaken (niet-kanton) rechtbanken278.970279.490100%101%101%
Handelszaken, insolventies en kort gedingen76.28076.520100%102%102%
Familiezaken185.030185.390100%100%101%
Presidentrekesten17.66017.580100%99%99%
      
Bestuurszaken rechtbanken111.700106.70096%103%99%
Bestuurszaken48.49049.930103%103%94%
Vreemdelingenzaken30.76029.73097%109%101%
Belastingzaken32.45027.05083%98%104%
      
Strafzaken (niet-kanton) rechtbanken176.950174.65099%99%99%
 
Appelcolleges65.24065.910101%96%104%
Handelszaken9.0008.88099%99%110%
Familiezaken5.4205.04093%94%108%
Belastingzaken6.6907.430111%95%109%
Strafzaken34.58035.670103%96%102%
CRvB + CBb9.5508.90093%93%98%
 
Totaal Rechtspraak1.579.1201.600.010101%101%100%
Akten en verklaringen zijn buiten beschouwing gelaten.