Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

12 Kwaliteitsnormen

12.4 Reflectie (monitornorm)

Tabel 11. Realisatie norm reflectie 2013-2016

 Realisatie 2013 Realisatie 2014 Realisatie 2015 Realisatie 2016 Norm
Rechtbanken      
Intervisie of reflectietraject rechters82%78%71%69%100%
Intervisie of reflectietraject juridisch medewerkers33%55%61%58%100%
Hoven      
Intervisie of reflectietraject raadsheren38%26%47%67%100%

Deze norm zorgt er voor dat structureel tijd wordt ingeruimd voor (vakinhoudelijke) feedback en reflectie. De norm wordt ingevuld door het meelezen van enkelvoudige vonnissen door een collega-rechter/raadsheer en het volgen van intervisietrajecten. Gerechten vullen hun reflectie en intervisieactiviteiten in met onder andere menu­kaarten, gezamenlijke reflectie in koppels, intercollegiale team overschrijdende intervisie, intervisie onder leiding van een externe coach of met een zittingscoach. Er is een dalende trend in de realisatie op de norm voor reflectie rechters. Nader onderzocht moet worden wat hiertoe de oorzaken zijn. Er is een stijgende trend in de realisatie bij de hoven.

In 2016 is de pilot tot het verkrijgen van online feedback van procespartijen verbreed tot acht deelnemende rechtbanken. De evaluatie en verdere besluitvorming over de toepassing vindt eerste helft 2017 plaats.