Jaarverslag 2016

2016 in Cijfers

14 Mediation

14.2 Resultaat van mediation

Het aantal afgeronde mediations (2326) bleef in 2016 iets achter bij het aantal gestarte mediations (2399), waardoor de voorraad licht is toegenomen. De ervaring leert dat de voorraad telkens wat schommelt, maar niet blijvend groeit. Het percentage van het aantal mediations, dat met volledige of gedeeltelijke overeenstemming werd afgesloten is met 59 procent nagenoeg gelijk gebleven (waarvan 49 procent volledige overeenstemming en 10 procent gedeeltelijke overeenstemming).

De gemiddelde doorlooptijd van afgeronde mediations (in dagen) is veruit het laagst bij strafzaken (24 dagen). De overige rechtsgebieden ontlopen elkaar qua gemiddelde doorlooptijd weinig (82 tot 92 dagen). Bij het gemiddelde aantal bijeenkomsten en het gemiddelde aantal contacturen is het beeld vergelijkbaar: deze zijn het laagst bij de strafzaken (gemiddeld 1,2 bijeenkomsten/ 2,9 contacturen), terwijl de verschillen tussen de overige rechtsgebieden relatief klein zijn (2,0 tot 2,6 bijeenkomsten/ 5,6 tot 7,5 contacturen).

Partijen zijn – gemiddeld genomen – positief over het mediationproces en de mediator. Van hen is 60 procent (zeer) tevreden over het mediationproces en 80 procent (zeer) tevreden over de mediator. Deze cijfers zijn wat hoger dan in 2015. Het is een bekend gegeven dat de tevredenheid over het proces in het algemeen wat lager ligt dan de tevredenheid over de mediator, omdat de uitkomst van de mediation bij de tevredenheid over het proces een grotere rol speelt.