Jaarverslag 2017

Uitspraken

Kan Amir naar huis?

De Afghaanse Amir (10) is lichamelijk en geestelijk gehandicapt en heeft een zeldzame stofwisselingsziekte. Amir is zó ziek dat hij op 31 augustus wordt opgenomen in het ziekenhuis en een week later op last van de rechter (via een zogenoemde machtiging uithuisplaatsing) naar een zorginstelling wordt gebracht. Omdat hij snel achteruit gaat, moet hij op 22 september opnieuw naar het ziekenhuis. Zijn ouders, die in een asielzoekerscentrum wonen, zijn het oneens met de uithuisplaatsing. Zij willen thuis voor Amir in zijn laatste levensfase kunnen zorgen. De kinderrechter in Assen beslist anders, omdat Amir thuis niet de zorg krijgt die hij nodig heeft. De ouders gaan in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.