Jaarverslag 2017

Leeswijzer

  • Voorwoord 1
  • 1 Inleiding 2
  • 3 Toekomstgerichte rechtspraak 4
  • 3.1 Ontwikkeling van de rechtsstaat 5
  • 3.2 Maatschappelijk effectieve rechtspraak 6
  • 3.4 Professionele standaarden 8
  • 2 Ontwikkelingen 2017 3
  • 3.3 Modernisering 7