Jaarverslag 2017

Uitspraken

Staat wil veehouders aan mestplafond houden

‘s Lands melkveehouders moeten tussen 1 maart en 31 december 2017 het aantal melkkoeien terugbrengen tot het niveau van 2 juli 2015 of een boete betalen. Met deze regeling wil de regering dat Nederland binnen het nationale mestplafond blijft. 51 melkveehouders vinden dat zij onredelijk hard worden getroffen. Zij vragen de voorzieningenrechter om deze regeling fosfaatreductieplan voor hen buiten werking te stellen. De rechter geeft de melkveehouders gelijk. De staat gaat in hoger beroep bij het gerechtshof Den Haag.