Jaarverslag 2017

Rechtspraak in 2017

 

Voorwoord

Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2017 van de Rechtspraak aan. Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan de samenleving. In 2017 werden bijna 1,6 miljoen zaken aangebracht.

Behalve naar het rechtspreken ging vorig jaar veel tijd en aandacht uit naar maatschappelijk effectieve rechtspraak, waarmee wij het recht letterlijk en figuurlijk dicht bij mensen willen brengen. Onze plannen verlieten de tekentafel en werden met succes getest in de praktijk, bijvoorbeeld door een Spreekuurrechter die in het noorden van het land mensen op een laagdrempelige wijze helpt hun recht te halen.

In 2017 liet het – toen nieuwe – kabinet zien onze ambities op dit vlak te steunen door in het regeerakkoord een door ons zo verlangde ‘experimenteerbepaling’ aan te kondigen. Hierdoor kunnen rechters gebaande paden verlaten en de manier van rechtspreken aanpassen als de situatie dat vereist.

2017 was ook een moeilijk jaar, zowel op financieel vlak als op het gebied van onze digitaliserings- en moderniseringsagenda. Toen we hiermee 5 jaar geleden begonnen waren onze ambities groot. Met de wijsheid van nu kunnen we zeggen té groot, de digitalisering van rechtspraak vereist een transformatie van de volledige juridische sector. Daarom hebben wij moeten besluiten de invoering van digitaal procederen te vertragen.

Daarnaast staat de begroting van de Rechtspraak onder druk. In 2017 schreven we rode cijfers. We geven meer uit dan er binnenkomt en ons eigen vermogen is uitgeput omdat we daaruit broodnodige (digitale) vernieuwing hebben moeten betalen.

Ondanks deze deels sombere boodschap leverden bijna 10.000 medewerkers van de Rechtspraak ook in 2017 weer een geweldige prestatie, alle reden voor Nederland om trots te zijn op haar Rechtspraak. In dit jaarverslag vindt u alle details over hun inzet en alle andere belangrijke ontwikkelingen van vorig jaar. Ik hoop dat u er met interesse kennis van neemt.

Mr F.C. Bakker, voorzitter Raad voor de rechtspraak