Jaarverslag 2017

Rechtspraak in 2017

 

1 Inleiding

In 2017 hebben de bijna 10.000 medewerkers van de Rechtspraak zich met hart en ziel ingezet voor de afhandeling van bijna 1,6 miljoen zaken. Daarnaast is hard gewerkt aan ingezette vernieuwingen en organisatieontwikkelingen, zoals de digitalisering en professionele standaarden. De eerste resultaten van de Agenda van de Rechtspraak 2015-2020 en het Meerjarenplan Rechtspraak 2015-2020 zijn in 2017 zichtbaar geworden. Maar er liggen nog grote uitdagingen om de doelstellingen in 2020 te realiseren.

In dit leesverslag wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen uit 2017. Vervolgens komen de 4 beleidsprioriteiten uit het jaarplan 2017 aan bod: ontwikkeling van de rechtsstaat, modernisering van de rechtspraak, maatschappelijk effectieve rechtspraak, en professionele standaarden.