Jaarverslag 2017

Rechtspraak in 2017

3 Toekomstgerichte rechtspraak

3 Toekomstgerichte rechtspraak

Naast het dagelijks werk van het behandelen van rechtszaken bouwt de Rechtspraak continu aan verdere professionalisering van haar organisatie. Organisatieontwikkeling is nodig om te verzekeren dat de Rechtspraak niet alleen nu, maar ook in de toekomst is toegerust om op een goede manier recht te spreken. In het Jaarplan 2017 zijn daarbij 4 prioriteiten gesteld: ontwikkeling van de rechtsstaat, modernisering van de Rechtspraak, maatschappelijk effectieve rechtspraak en professionele standaarden. Onderstaand wat 2017 hieraan is gedaan.